03 Čechy mezi knížectvím a královstvím

07 04 První čeští králové


Otázky k videu Vratislav II. (20)

  1. S kým vedl Vratilav II. spor?
  2. Pomoc při jakém sporu pomohl Vratislav II., aby si zasloužil královskou korunu?
  3. Kdy byl Vratislav korunován?

Otázky k videu Kosmas (21)

  1. Kdo byl prvním českým kronikářem?
  2. Z jakých 2 zdrojů vycházel?
  3. Kdy Kosmas zemřel?

Otázky k videu zmatky na přelomu 11. a 12.století (22)

  1. Co to byl seniorát?
  2. Kdo všechno nastoupil na trůn po Vratislavu II.?
  3. Který významný šlechtický rod zasahoval do politiky v tomto období zmatků?

Zlatá bula Sicilská

Zlatá bula sicilská

Comments