2.2 Tvorba vlastní prezentace na téma

    Jedná se o můj první pokus při práci s GC, který mi přijde jako velmi praktický v momentě, kdy z časových nebo jiných
důvodů potřebujete, aby si žáci vytvořili o dané látce obraz sami. Při vkládání do Classroom zadejte Každý student obdrží kopii. Jedná se vlastně jen o první slide prezentace, ve kterém žákům specifikujete téma, které má být zpracováno. 

    V mém případě se jednalo o dějepisné téma Kateřina II. a její reformy. Žákům byla zadána osa prezentace skládající se z povinných bodů, které bych chtěl zmínit, prezentaci doporučuji v nejjednodušším možné stylu, aby si mohli žáci s jejím vzhledem vyhrát. Udělají to, všichni do jednoho ještě předtím, než začnou zpracovávat obsah.

Kateřina II. Veliká - žákovská prezentace


Comments