2.3 Doplňovací prezentace

    Doplňovací prezentace patří mezi časově náročnější aplikace. Slouží prezentaci nového učiva žákům spojenou s prací s textem. Prezentaci je důležité promyslet tak, aby neumožňovala jen jednoduché kopírování hesel z internetu (resp. Wikipedie). Z tohoto pohledu se mi osvědčilo vypracovávat prezentaci vyloženě podle učebnice. 

Typy úloh

    V prezentaci v současné době využívám 2 druhy úloh. Úlohy doplňovací, kdy si žák textové pole naklikne a dopíše a úlohy rozřazovací, přičemž každý druh úlohy je prezentován jinou barvou textového pole. 
    U rozřazovacích úloh je důležité žákům říci, že přetahovat na správné místo mají tažením za rámeček. Alternativně je možné vložit místo textového pole rámeček, ale jedna věta na začátku hodiny mi dala méně práce.
 Rozřazovací
Rozřazovací úloha
 
Doplňovací úloha
 
Přiřazovací úloha alternativně


Hodnocení domácí práce

 Prezentaci jsem již využil k úkolování chybějících žáků s tím, že mohu hodnotit jejich domácí práci. Jako vodítko pro zhodnocení, jestli jim práci nikdo jen rychle nenadiktoval vám dám Soubor > Zobrazit historii revizí.

Příklady prezentací

‎[Template]‎ Kultura v meziválečném období – kopie


Comments