2.4 Prezentace jako slovníček

Někdy řeším potíž, jak rozšířit pasivní slovní zásobu žáků a nechat je přitom tvořit. I v tomto ohledu mi již dvakrát pomohla prezentace Google.
V jednom případě se jednalo o společnou prezentaci, kde každý upravoval jeden slide, ve druhém případě o prezentaci, kde Každý žák obdrží kopii.
 Žáci mají u tohoto úkolu buďto sami na slide přidat slovíčka týkající se tématu (např. What can we do in .....), případně dostanou textová pole s anglickými slovíčky, ke kterým přikládají obrázky (případ tématu Food). První případ je kreativnější, což s sebou nese i nevýhodu zaplevelení slovníčku věcmi zdánlivě nesouvisející s vaším původním směřováním.

Celá práce jde přes export do *.pdf vytisknout a může sloužit jako slovníček i jako výzdoba třídy.

 
Příklad zadání v Google Classroom
 
Slide se slovíčky čekající na přiřazení
 
Žáci mají svůj slide a téma

Summer holidays - vocabularyComments