01 Microsoft Word - Nadpisy, Seznamy, Obsahy

Nadpisy

Co to je nadpis?
 • nadpis nás stručně informuje o následujícím obsahu
Kde ho najdeme?
 • U MS Office 2010 - záložky Domů -> Styly
Funkce nadpisů
 • nadpisy nám umožňují logicky strukturovat text do logických celků
 • umožňují nám vytvářet obsahy
 • zjednodušují nám následující změny vzhledu
 • nadpisy mají různé úrovně - od Nadpisu 1 po Nadpis 9

Seznamy

Co je to seznam?
 • jedná se o výčet několika položek
 • máme:
  • neuspořádané seznamy (odrážky v tomto textu)
  • uspořádané seznamy (obvykle číslované)
Kde je najdeme?
 • na záložce Domů -> Odstavec
Funkce seznamů
 • umožňují nám strukturovat informace

Vkládání obsahů

 • najdeme je na záložce
  Reference -> Obsah
 • obsah nám umožňuje vytvářet automatický přehled textu
 • využívá strukturu nadpisů
!!! Úkol: Obsahy, Nadpisy, Seznamy !!!
ĉ
Pavel Vondra,
2. 1. 2012 2:45